Street and Skit Play

Dr. Baba Saheb Ambedkar Junior & Degree College

Sheel Utsav  : Skit (1st Prize)

Students Name

Dipesh Gharat , Shajiya Shaikh , Sanjana Maharana, Priya Mandowara , Janvi Jaiswal Hrishi Chanchal , Noel Sigmala , Aakash Pande Megha Jain , Karim Ansari

Rajiv Gandhi Junior & Degree College Vashi

        Praarambh  :  Street Play (2nd Prize)

Students Name

Sakshi Sharma , Utsav Nagda , Noel Sigmala , Karim Ansari , Sanjana Maharana , Gufran Ansari , Mahavir Goyal Hrishi Chanchal, Dipesh Gharat , Adnan Shaikh Madhvi Pujari , Sakshi Agarwal , Priya Mandowara , Shajiya Shaikh

 

Scroll to Top